Teknovation Logo
robot

 
  • På kort sigt koster omstillingen penge, da der skal investeres i de nødvendige løsninger. Det gør det endnu vigtigere at få taget en række klimapolitiske beslutninger nu, konstater DI.

21. juni 2021, kl. 16:18 

DI: Klima-speederen i bund giver danske vindere

Ambitiøse klimamål herhjemme kan gøre danske virksomheder vindere i den globale omstilling mod CO2-neutrale samfund. Det understreger DI i brancheorganisationens netop frigivne klimaudspil KLIMA/24/7.


Forslagene i DI's KLIMA/24/7-udspil, har potentialet til at reducere CO2-udledningen med 7,5 mio. tons CO2 i 2030, svarende til 64 procent af Danmarks klimamanko, fremhæver erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen.

Isoleret set vil planen belaste de offentlige finanser i 2030 med godt 3,5 milliarder kroner, der finansieres af råderummet og politikforslag, som øger arbejdsudbuddet.

Hvad angår de danske virksomheder, så udleder de, ifølge DI, aktuelt omkring 40 procent mindre CO2, end de gjorde i 1990.

Nu er de klar til at gøre yderligere en indsats i højt tempo, og det kan de gøre, hvis der træffes en række afgørende politiske beslutninger nu og her, konstateres det.

Med klimapartnerskaberne blev virksomhederne bedt om at anvise løsninger og handlinger, og her har de bidraget med mere end 400 konkrete forslag. Hver dag arbejder de således videre på at reducere egne udledninger eller at opfinde, udvikle og investere i morgendagens løsninger.

De handler, og har derfor brug for at vide, at de store investeringer i klima, de skal foretage nu, også giver mening i morgen, påpeges det.

Med klare linjer omkring klimamålene herhjemme, vil danske virksomheder alt i alt have endnu større muligheder for at blive globale vindere på den grønne omstilling med dertilhørende arbejdspladser, eksportkroner, vækst og velfærd, der kommer hele samfundet til gode, understrerger DI.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn

 

 
 
 
 
 
Teknovation
 
 
Teknovation ApS
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@teknovation.dk
CVR Nr. 28680392

 
Copyright © Teknovation ApS
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media