Teknovation Logo
robot

 
  • Arni-direktør Morten Lund-Jørgensen glæder sig over, at rentabiliteten er blevet forbedret med cirka 10 procent.

22. februar 2021, kl. 14:16 

Arnis rentabilitet styrket

Arni Maskinfabrik, der er producent af transportsnegle, har fået styrket virksomhedens prissætning og rentabilitet gennem et kalkulationsværktøj, som Industriens Fond står bag.


Rådgivningsvirksomheden Bedre Indtjening ramte hovedet på sømmet, da man for et lille års tid siden henvendte sig til ejerlederen på Arni Maskinfabrik ved Eskilstrup. Morten Lund-Jørgensen havde netop overtaget tøjlerne på virksomheden i forbindelse med et generationsskifte, og oplægget passede godt til hans ambition om at vækste virksomheden, som udviklingsmæssigt havde stået lidt stille gennem de seneste ti år.

Tilbuddet om et genstart-nu-rådgivningsforløb passede derfor perfekt, og sammen med direktøren fandt Bedre Indtjening hurtigt frem til udviklingspotentiale på områder som tilbudsgivning, prissætning, interne processer, opsøgende salg og automatisering.

Annonce - artiklen fortsætter under banneret


Rådgivningsforløbet blev skudt i gang med to indledende møder, hvor direktøren introducerede rådgiverne til virksomheden.

På baggrund af de indledende møder tilrettelagde rådgiverne et forløb, som havde to tematiske spor.

I det ene spor introducerede rådgiverne direktøren til et kalkulationsark i Excel, som kan bruges til at sætte den rette, konkurrencedygtige pris i forbindelse med tilbudsgivning og følge op på rentabiliteten i afsluttede projekter. Arket indeholder blandt andet prislister, produktgrupper og timepriser, og på baggrund af disse data kan direktøren beregne dækningsgraden[1] på det enkelte tilbud. Alt afhængigt af hvor hård konkurrencen er, kan direktøren vha. arket ”skrue lidt på dækningsgraden” ved at hæve eller sænke priser på ydelser og varer, således at Arni Maskinfabrik i projekter med hård konkurrence kan tillade en lidt lavere dækningsgrad, mens de i projekter med mindre konkurrence kan tillade en lidt højere dækningsgrad. Derudover kan direktøren opgøre rentabiliteten i det enkelte projekt ved at holde det faktiske time- og materialeforbrug op imod budgettet.

Det andet spor handlede om at optegne virksomhedens produktionsflow og skabe et overblik over virksomhedens maskiner og udstyr med henblik på at skabe en mere effektiv produktionsproces. Sammen med direktøren gennemgik rådgiverne produktionsflowet i virksomheden – fra levering af råmateriale i form af stål til det færdige produkt. En væsentlig erkendelse i denne proces var, at der var behov for at gentænke indretningen af produktionen, så de vigtigste og største produkter i virksomheden også havde den bedste placering i produktionen. Derudover fik man identificeret en række maskiner og udstyr, som kunne afskaffes for at skabe mere orden og plads. Som led i denne del af forløbet var rådgiverne på besøg i produktionen hos Arni Maskinfabrik, hvilket blev fulgt op af et møde, hvor rådgiverne og direktøren i fællesskab gennemgik plantegninger samt lister over maskiner.

"Jeg har fået meget ud af at få sparring fra nogle, som kender til Best Practice og gennemprøvede metoder i forhold til prissætning. Det havde krævet mange kræfter, hvis jeg skulle have fundet ud af det hele selv, så det har sparet mig for en masse tid og kræfter at få rådgivere til at hjælpe med det," fastslår direktør Morten Lund-Jørgensen.

Virksomheden har speciale i fremstilling af transportsnegle. Derudover tilbyder virksomheden profilvalsning, og valser blandt andet buestykker, ringe og spiraler med mere. 


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn

 

 
 
 
 
 
Teknovation
 
 
Teknovation ApS
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@teknovation.dk
CVR Nr. 28680392

 
Copyright © Teknovation ApS
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik