Teknovation Logo
robot

 
  • Innovationsfonden skal fremadrettet i højere grad supportere den danske forskningsindsats inden for grøn omstilling, fastslår uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

23. november 2020, kl. 13:06 

Ændret retning for Innovationsfonden

Regeringen har indgået aftale med en gruppe af Folketingets partier om Innovationsfonden. Fremover skal fonden anlægge en anden tilgang for at bidrage til løsninger på de store samfundsudfordringer inden for eksempelvis grøn omstilling og samtidig bidrage til at skabe vækst og beskæftigelse.


Lovgrundlaget for Innovationsfonden skal ændres. Det står klart efter, at regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Frie Grønne, Liberal Alliance og Alternativet har landet en aftale.

Den politiske aftale følger blandt andet op på evalueringen af Innovationsfonden fra 2019, der eksempelvis konkluderede, at fonden ikke i tilstrækkelig grad har prioriteret den strategiske grundlagsskabende forskning, der er væsentlig for at skabe vækst og beskæftigelse på lang sigt.

Kernen i Innovationsfondens arbejde skal fortsat være at bidrage til samarbejde om forskning, teknologiudvikling og innovation mellem videninstitutioner og virksomheder. Det skal bidrage til at øge forsknings- og innovationsindsatsen i danske virksomheder og til at skabe vækst og beskæftigelse i hele landet.

Samtidig skal fonden bidrage til at finde på løsninger på store samfundsudfordringer, som Danmark og resten af verden står over for - det gælder blandt andet den grønne omstilling af samfundet og erhvervslivet, understreger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen:

"Fra dag ét som minister har jeg haft en klar ambition for forsknings- og innovationsområdet: Det skal bidrage til at løse en af de største udfordringer, vi står over for som samfund; nemlig at få gennemført en grøn omstilling, hvor alle kan være med. Derfor er det vigtigt for mig, at vi har landet en aftale, der sætter en klar retning for, hvordan Innovationsfonden skal styrke den danske forskning- og innovationsindsats inden for blandt andet grøn omstilling. Derudover lægger jeg vægt på, at fonden får et fornyet fokus på det vigtige i at have en strategisk tilgang til forskning, teknologiudvikling og innovation, som kan være med til at skabe både vækst og beskæftigelse på kort og langt sigt," siger Ane Halsboe-Jørgensen.

For at bidrage til løsningerne af de store samfundsudfordringer er aftalepartierne enige om, at Innovationsfonden i højere grad skal støtte opbygning af langsigtet forsknings- og innovationskapacitet samt talentudvikling. Det kan for eksempel være ved at støtte flere unge forskeres ph.d.- og PostDoc-forløb inden for de områder, hvor der er brug for det.

Partierne er også enige om, at det skal være Folketingets partier, der prioriterer, hvilke forskningsområder og samfundsudfordringer Innovationsfonden skal adressere i sit arbejde. Det kan eksempelvis være i forbindelse med de årlige forhandlinger om fordelingen af forskningsreserven.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn

 

 
 
 
 
 
Teknovation
 
 
Teknovation ApS
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@teknovation.dk
CVR Nr. 28680392

 
Copyright © Teknovation ApS
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik