Teknovation Logo
robot

 
  • Morten Jensen og Bernhard Jessen foran Salvagnini-fiberlasersystemet. I baggrunden operatør Carl Anker Jørgensen, som har puslet omkring skæringerne i opstartsfasen, så emnerne skæres helt fri af gitteret.

22. juni 2018, kl. 10:34 

Hele systemer i Langeskov

teknovationNr. 9 - 2018   Et par store projekter hos Ib Andresen Industri A/S i Langeskov er ved at være ved vejs ende for Salvagnini. Det er leverancerne af én komplet kantpressesystemløsning samt et komplet system for fuldautomatiseret fiberlaserskæring.


Der arbejdes løbende med investeringsplaner hos Ib Andresen Industri.

”Investeringerne er ikke bare udbygning af maskinparken. Det er også et skridt i den retning, som vi i Ib Andresen Industri har valgt fremadrettet er vejen for produktionen her,” understreger projektingeniør Morten Jensen i det aktuelle Teknovation, og fortsætter: 

”Vi har med investeringerne både imødekommet målsætninger om at øge kapacitet og kapabilitet. Samtidig forbedrer vi også vores konkurrenceevne og får løsninger, hvor operatører betjener flere maskiner af gangen, hvilket kræver nye kompetencer hos operatørerne, og dem har de opnået på fornem vis med en positiv tiltang,” siger han om systemløsningerne, som i dag indgår i produktionen.

Den helhedsorienterede tilgang med hele systemløsninger frigør operatørerne, så de kan varetage opgaver ved flere processer på én gang, og ikke hver især er bundet til én maskine.

”Den seneste robotautomatiserede kantpresse er lidt større, end den eksisterende, så den også kan håndtere emner i arbejdslængder op til 5,1 meter og presser med 320 tons. Desuden er det en nyere robot, så vi har nu også en akse i installationens fod,” fortæller Morten Jensen, og fortsætter:

”Det har i det hele taget være nogle gode leverancer, hvor vi har opstillet fælles delmål, og efterlevet disse, så vi overtager løsningerne komplette og indkørte.” Salgschef i Danmark Bernhard Jessen supplerer:

”Ib Andresen Industri ved hvad de vil, og der er god forståelse begge veje. Vi har lyttet til dem, og de har lyttet til os, så vi sammen har løst opgaven,” siger han om leverancen, og Morten Jensen supplerer:

”Har vi haft et ønske og en idé, så har vi forelagt det for konstruktørerne i Italien, og fået god respons, som begge parter har gavn af. Ib Andresen Industri i form vores bestræbelser på at få det optimale, og Salvagnini i form af idéer, de kan anvende fremadrettet i deres maskiner”.

Ud over systemet med den robotautomatiserede kantpresse har Salvagnini også afleveret en 6 kilowatt L3-fiberlaserskærecelle fra Salvagnini.

Det tilhørende fuldautomatiserede pladelager rummer 10 hylder med hver plads til 3 tons plademateriale, så maskinen så at sige kan startes fredag aften, og så køre henover weekenden.

”Filosofien er den samme som ved kantpresserne. Alle operationer sker i systemet uden berøring af menneskehånd fra rå plade til færdigskårne pladeemner, stakket og klar til videre bearbejdning,” understreger Morten Jensen.

Læs hele den spændende reportage i online-udgaven ved at følge lænken her


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn

 

 
 
 
 
 
Teknovation
 
 
Teknovation ApS
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@teknovation.dk
CVR Nr. 28680392

 
Copyright © Teknovation ApS
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik