Teknovation Logo
robot

 
  • Lufthansa-selskabet læner sig op af SICK´s viden om laserskannere i bestræbelserne på at forhindre skader under bugseringen af fly.

12. juni 2018, kl. 13:39 

APS-guidesystem der forhindrer uheld

Lufthansa LEOS GmbH satser på SICK's erfaringer med laserskannere for at forhindre skader under bugseringen af fly og afprøver aktuelt producentens APS-førerassistentsystem i forbindelse med deres bugseringsflåde.


Lufthansa LEOS driver en flåde på i alt 38 bugseringskøretøjer i Frankfurt og München. Hvert bugseringskøretøj når dagligt op på gennemsnitligt otte til femten bugseringer eller pushbacks. Her kan der forekomme kollisioner med objekter eller andre køretøjer, der befinder sig på start- og landingsområdet eller i hangaren.

For at hjælpe førerne af flybugseringskøretøjer med sikker bugsering af fly har SICK udviklet førerassistentsystemet Aircraft Protection System, APS, i samarbejde med LEOS. Det aflaster føreren, reducerer risikoen for kollisioner og uheld og kan dermed forhindre store reparationsomkostninger og omkostninger på grund af driftsafbrydelser og stilstandstider. Kort sagt muliggør brugen af APS effektiv og problemfri pushback, flytning og bugsering i terminalen, fremhæver SICK.

Bugseringskøretøjet uden trækbom griber fat i næsehjulet og løfter det. Næsehjulets vægt er nu placeret midt i bugseringskøretøjet, og føreren overtager kontrollen over flyet. 2D-LiDAR-sensoren (også 2D-laserskanner) LMS511 er fastgjort bag på bugseringskøretøjet og overvåger hele arealet under flyet parallelt til jorden.

"Laserscanneren detekterer hjulene på skroget; førerassistentsystemet APS bestemmer derpå flytypen på basis af skrogets udformning. APS'et omfatter en database over de forskellige flytyper og foreslår føreren af bugseringskøretøjet alle flytyper, der passer til skrogets geometri, via en udvælgelsesliste på displayet. Føreren vælger den korrekte flytype og bekræfter valget," forklarer Michael Doll, der er projektingeniør hos Lufthansa LEOS.

APS-førerassistentsystemet overvåger bugseringsstrækningen, viser føreren alle forhindringer og advarer ham på et tidligt tidspunkt mod potentielle kollisioner. Systemet består af en 2D-LiDAR-sensor LMS511 og et touchdisplay med integreret computerenhed inklusive applikationssoftware. Den integrerede installationsassistent muliggør nem idriftsættelse og konfiguration af APS'et.

LiDAR-sensoren detekterer stort set alt, hvad der befinder sig unter, til venstre og til højre for flyet. Advarselszonerne kan fastlægges individuelt. Skanningsfladen ligger som et usynligt tæppe under flyet," beskriver Thomas Killmaier, COO hos Lufthansa LEOS princippet:

"Alt hvad der kommer ind i dette område, flyets køretunnel, vises som en rød markering på displayet. I henhold til en fastlagt advarselsstrategi informeres føreren, som så kan se, at et objekt risikerer at kollidere med flyet," fastslår Thomas Killmaier.

Bugseringen af fly stiller bugseringskøretøjets fører over for store udfordringer. Fly kan ganske vist skubbes eller trækkes, men så spærrer de bl.a. for førerens udsyn. Dertil kommer vejrafhængige påvirkninger, for fly skal kunne flyttes under alle vejrforhold.

"Førerne af bugseringskøretøjet har en kompleks opgave. De har nok andre opgaver, der skal klares. Førerassistentsystemet støtter, men griber ikke ind i systemet. Føreren kan straks se, om systemet fungerer, og sensorerne registrerer ethvert objekt. Han skal kunne sige: I dag har det hjulpet mig. Men føreren skal kunne håndtere det," udtaler Michael Doll.

Udviklerne hos SICK konfigurerer sammen med førerne af bugseringskøretøjerne den optimale akustiske advarselsfrekvens, så fører og førerassistentsystem supplerer hinanden perfekt.

Ud over i lufthavne anvendes SICK-sensorer desuden med succes til forskellige andre opgaver, eksempelvis til kollisionsafværgelse på udendørs arealer. LiDAR-sensorer fra SICK sikrer for eksempel verden over, at kraner og containere kan arbejde og håndteres uden fare for kollisioner.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn

 

 
 
 
 
 
Teknovation
 
 
Teknovation ApS
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@teknovation.dk
CVR Nr. 28680392

 
Copyright © Teknovation ApS
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik