Teknovation Logo
robot

 
  • Professor Jan Rose Skaksen fremlægger rapportens sammenhænge mellem hvad der investeres i uddannelse og hvad udbyttet er.

1. februar 2018, kl. 13:14 

Social arv afgør karrieren

Rockwool Fondens aktuelle rapport omhandler sammenhængen mellem social arv, arbejdsmarked og uddannelse. Det fremgår blandt andet at uddannelsesmobiliteten herhjemme overraskende er på linje med USA´s. Danmark klatrer, stræber og snobber nemlig opad, og det er årsagen til at færre danske børn tager en erhvervsuddannelse. 


Rockwool Fonden har netop kortlagt Danmarks uddannelsesudfordringer og i den anledning har Fonden offentliggjort en 141 sider rapport med titlen: Afkast af uddannelse – det samfundsmæssige og individuelle rationale. Hovedforfatterne bag den digre analyseer de tidligere økonomiske vismænd professor Jan Rose Skaksen og professor Torben M. Andersen.

Lægger man de private og offentlige udgifter til uddannelse sammen udgør uddannelsesomkostningerne i Danmark omtrent 6 procent af BNP, hvilket er det tredjehøjeste niveau i OECD – kun overgået af Norge og Costa Rica. Det er dermed få lande, der bruger så mange penge som vi på uddannelse.

Når emnet er højrelevant i en dansk kontekst skyldes det den historisk tætte sammenhæng mellem et højt uddannelse- og et ditto velfærdsniveau på vores breddegrader.

Siden velfærdssamfundets fundament blev støbt for mellem omtrent 100 og 125 år siden har det været en politisk og fagbevægelsesmæssig kernemissionat sikre den brede befolkningadgang til uddannelse: Desto højere op ad uddannelsesstigen befolkningen kunne klatre, desto bedre har devisen lydt.

Den uddannelsespolitiske ekspansion accelererede i 1950’erne og 1960’erne og førte i velfærdsstatens glansperiode til en markant stigning i den gennemsnitlige uddannelseslængde, et stort fald i antallet af personer uden egentlig erhvervskompetencegivende uddannelse og en markant stigning i både antallet af faglærte og højtuddannede. Men er flere op ad stigen fortsat den rette samfundsmæssige satsning målt med 2018-målestok? Har vi i dag for mange akademikere, der tjener til livets ophold som de facto ufaglærte?

Overuddanner vi befolkningen, giver visse uddannelser et bedre investeringsafkast end andre, bruger vi for få/ mange midler og bør vi ændre vores uddannelsesmæssige sammensætning for at fastholde og udbygge dansk konkurrencekraft? Det er store spørgsmål, som Rockwool Fonden nu sætter til debat.

red


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn

 

 
 
 
 
 
Teknovation
 
 
Teknovation ApS
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@teknovation.dk
CVR Nr. 28680392

 
Copyright © Teknovation ApS
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik