Teknovation Logo
robot

 
  • Danfoss' CEO Kim Fausing glæder sig over koncernens stærke kerneforretning, der understøtter den positive udvikling igennem årets tre første kvartaler.

13. november 2017, kl. 12:26 

Danfoss' kerneforretning er stærk

Stærk vækst, høj lønsomhed og massive investeringer i innovation og digitalisering, understreger Danfoss’ positive udvikling igennem årets tre første kvartaler.


I årets første tre kvartaler er omsætningen i Danfoss-koncernen vokset med 12 procent til cirka 32,5 milliarder kroner. Samtidig har fortsatte forbedringer på driften bidraget til at trække driftsoverskuddet før øvrige indtægter og udgifter op med 14 procent til omtrent 4 milliarder, mens nettoresultatet landede på 2,4 milliarder.

Cashflowet fra driften var som ventet lavere for de første tre kvartaler, primært som følge af den høje vækst, der driver en højere arbejdskapital, oplyser koncernen.

”Vi udnytter de vækstmuligheder, der opstår i markedet. Det gør vi i kraft af de senere års målrettede arbejde med at skabe markedsledende positioner gennem investeringer i vækst, opkøb af virksomheder og nye teknologier. Samtidig investerer vi massivt i digitale muligheder og derigennem smartere løsninger og øget værdi for vores kunder,” siger CEO, koncernchef Kim Fausing.

Væksten er bredt funderet på tværs af Danfoss’ markeder, hvor særligt Kina skiller sig ud med høj vækst. Selv om vækstraterne er lavere i Europa og USA, bidrager disse mere modne markeder også betydeligt til den forbedrede toplinje. Fremgangen er drevet af alle Danfoss’ fire forretningssegmenter, men det er især Danfoss’ mest cykliske forretning, mobilhydraulik-forretningen Danfoss Power Solutions, der over de seneste kvartaler har oplevet et markant opsving i aktivitetsniveauet.

”Vores kerneforretninger vokser i øjeblikket hurtigere end markederne og den globale økonomi generelt. Blandt andet fordi, at en stor del af vores teknologier og løsninger rammer midt ned i nogle af de store udviklingstendenser, som driver den globale vækst, som for eksempel elektrificering og urbanisering. Vi fortsætter med at styrke vores position i forhold til disse trends, senest med opkøbet af finske Visedo, der er verdensførende inden for elektriske løsninger. Dertil kommer, at energi-effektivitet er rykket op på den internationale klimadagsorden, og at investerings-niveauet generelt og særligt for udbygning af infrastruktur lige nu er relativt højt,” siger Kim Fausing. 

Forventninger til hele 2017 fastholdes, hvor man således fortsat forventer at fastholde eller udbygge koncernens markedsandele og samtidig fastholde en profitabilitet målt som margin på niveau med 2016 efter betydelige investeringer i digitalisering.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn

 

 
 
 
 
 
Teknovation
 
 
Teknovation ApS
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@teknovation.dk
CVR Nr. 28680392

 
Copyright © Teknovation ApS
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik