Teknovation Logo
robot

 
  • Laser Cladding er en oplagt metode, fremhæves det, der muliggør kontrol af lagtykkelse, reduceret varmepåvirkning begrænse deformation og meget mere. Fordelene kan eksempelvis være begrænset efterbearbejdning og materialespild (dyre materiale), god emnekvalitet og miljøvenlig (færre restprodukter, mindre affald), konstateres det.

21. januar 2021, kl. 14:12 

Stål som genbrugsguld med AM

MADE-klyngeprojekt søger nu deltagere, der vil gå i dybden med renovering af industrielle stålkomponenter med 3D-metalprint-teknologi. Opstartsmøde løber af stablen 1. marts hos FORCE Technology i Lindø Industripark.


Reparation og genanvendelse er mere end nogensinde relevant for industrien og ikke mindst for samfundet.

Klyngen for Avanceret Produktion under MADE, igangsætter nu et projektet, der går i dybden med komponenter af lavt legeret eller rustfrit stål samt eventuelt støbt stål/jern, som er nedslidte, havarerede eller på anden måde gjort ’ukampdygtige’.

Der kan også være tale om nye komponenter, der er fejlbearbejdede eller på anden måde defekte.

Ønsket er at demonstrere reparation af metalkomponenter ved hjælp af Laser Cladding eller 3D-metalprint, og der anvendes en teknologi baseret på tilførsel af metalpulver i kombination med en laserstråle, hvor metalpulveret smelter og påsvejses komponentoverfladen.

Laserstråle og pulver interagerer med komponentens overflade via en koaksial dyse, der eksempelvis kan håndteres af en industrirobot. Ved simpel robot- eller Cad-/Cam-programme­ring kan enkle eller mere komplekse strukturer opbygges med denne teknik, fremhæves det.

Teknologien giver, ifølge  desuden nye muligheder i forhold til geometrien for komponenterne og designmulighederne (høj kompleksitet, kølekanaler, vægtbesparelser og lignende), fremstilling eller renovering af højværdikomponenter og materialevalg (standard, ‘bland selv’, sandwichopbygning).

Projektleder er Force Technology og der er lagt op til at kunne anvende GTS-instituttets udstyr i Lindø Industripark, hvor det opstartsmødet vil løbe af stablen 1. marts.

Alle MMV’er, der falder inden for MADE’s formål om at styrke danske produktionsvirksomheder, kan søge om deltagelse i projektet. MMV’er defineres her som virksomheder med op til 250 fuldtidsmedarbejdere og i projektet skal alle deltagende virksomheder deltage med minimum 160 timer, som gerne må være fordelt på flere medarbejdere.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn

 

 
 
 
 
 
Teknovation
 
 
Teknovation ApS
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@teknovation.dk
CVR Nr. 28680392

 
Copyright © Teknovation ApS
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik