Teknovation Logo
robot

 
  • Industriens Uddannelser noterer med tilfredshed en stigning i praktikpladsaftalerne på industriens område.

6. december 2017, kl. 11:26 

Stigning i praktikpladsaftalerne

Antallet af praktikpladser på industriens område er overordnet set steget over de sidste fire år, viser de seneste tal fra Undervisningsministeriets praktikpladsstatistik, der dækker over indgåede aftaler, igangværende aftaler, elever i skolepraktik og praktikpladssøgende elever.


I slutningen af tredje kvartal i år var der samlet 13.091 igangværende praktikforløb. Det er en stigning på godt 200 praktikpladser sammenlignet med 2016. Antallet af indgåede uddannelsesaftaler er i hele perioden steget fra 4.059 i 2014 til 5.161 i 2017, hvilket svarer til en stigning på 27 procent, konstaterer Industriens Uddannelser.

For Industriens Fællesudvalg, IF, er det samlede antal af igangværende aftaler steget med knap 100 praktikpladser sammenholdt med 2016. En af de uddannelser, der har øget antallet af praktikpladser, er procesoperatøruddannelsen, der både har flere indgåede aftaler og flere igangværende aftaler end sidste år.

Uddannelsen til plastmager blev omlagt og inddelt i de to specialer for tre år siden. Den markante nedgang for plastmageruddannelsen skal derfor ses i sammenhæng med stigningen i både plastmager med speciale i hærdeplast og plastmager med speciale i termoplast.

Stigning flere steder på metalindustriens område

Inden for Metalindustrien Uddannelsesudvalgs område kan man kigge på de enkelte uddannelser for at finde tydelige stigninger i antal praktikpladser. Automatik- og procesuddannelsen har været stigende på tre ud af fire parametre. Siden 2014 er antallet af igangværende aftaler steget med lige knap 200 praktikpladser, hvilket svarer til 53 procent.

For industriteknikeruddannelsen, som er en af de største uddannelser i industrien, ses en mindre stigning i både i antal indgåede aftaler og igangværende aftaler i forhold til de foregående år.

Inden for IT-supporteruddannelsen ses en stigning i antallet af igangværende aftaler, men samtidig et fald i antallet af indgåede aftaler.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn

 

 
 
 
 
 
Teknovation
 
 
Teknovation ApS
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@teknovation.dk
CVR Nr. 28680392

 
Copyright © Teknovation ApS
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik